Ohita
Kansanterveysjärjestöt: Hallituksen päihdepolitiikka lisää sote-kustannuksia

Tiedote -

Kansanterveysjärjestöt: Hallituksen päihdepolitiikka lisää sote-kustannuksia

Hallituksen esitykset tupakka- ja alkoholilakien muuttamisesta uhkaavat heikentää kansanterveyttä ja lisätä sote-kustannuksia entisestään, Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto toteaa. Suuria kansansairauksia edustavat järjestöt muistuttavat, että hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on sote-kustannusten kasvun hillitseminen. Näiden toimenpiteiden tulee olla johdonmukaisesti terveyttä tukevia, koska jokainen päätös on terveyspäätös.

Hallitus aikoo lisätä alkoholin saatavuutta sallimalla vahvuudeltaan 8-prosenttiset juomat vähittäiskaupoissa. Lisäksi hallitusohjelman mukaan hallitus tarkastelee kautensa puolivälissä myös 15-prosenttisten juomien tuomista kauppoihin.

"Alkoholilain tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja. Hallituksen esitys on ristiriidassa alkoholilain tavoitteiden kanssa. Esitys tulee lisäämään alkoholin kulutusta ja siten siitä johtuvia moninaisia haittoja", Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen sanoo.

  Edellinen uudistus vuonna 2018 toi nelosoluet ja niin sanotut limuviinat ruokakauppoihin. Tämä näkyi vakavina seurauksina: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 alkoholin aiheuttamiin sairauksiin ja myrkytyksiin kuoli noin 160 henkilöä enemmän kuin ennen lakimuutosta.

  Tilastoidusta alkoholinkulutuksesta noin 46 prosenttia juodaan oluena. Päivittäistavarakaupassa myytävien juomien suurimman sallitun alkoholipitoisuuden nosto yhdistettynä olutveron keventämiseen todennäköisesti lisäisi oluen kulutusta entisestään. Samalla alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat lisääntyisivät merkittävästi.

  Nuorten kasvava nikotiinituotteiden käyttö estettävä

  Hallitus esittää tupakkalakiin lisättäväksi savuttoman nikotiinituotteen määritelmän, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Järjestöt pitävät nikotiinipussien saamista sääntelyn piiriin sinänsä hyvänä asiana, mutta esittivät lausuntokierroksella korjauksia lakiesitykseen. Puutteiden korjaaminen on välttämätöntä, jotta nuorten kasvava nikotiinituotteiden käyttö estetään.

  Nikotiinipussien aseman vakiinnuttaminen Suomen markkinoilla on uusi väylä lasten ja nuorten nikotiiniriippuvuuteen ja sitä kautta muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön. Tätä riskiä voitaisiin pienentää asettamalla tiukemmat rajat nikotiinipussien nikotiinipitoisuudelle ja houkuttelevuudelle.

  "Savuttoman nikotiinituotteen maksimipitoisuus 20 mg/g on erittäin korkea huomioiden lain tavoite suojella lapsia hengenvaarallisilta nikotiinimyrkytyksiltä. Vahvat nikotiinituotteet eivät myöskään tue nikotiininkäytöstä vieroittumista, vaan päinvastoin vahvistavat riippuvuutta", Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen sanoo.

   Lakiesityksen mukaan savuttomassa nikotiinituotteessa ei saisi olla alkoholin tai kannabiksen makua eikä makua, joka on omiaan houkuttelemaan nuoria. Maun houkuttelevuus nuorten näkökulmasta tulisi arvioida makukohtaisesti ja asetuksella säätää erikseen kielletyt maut.

   Kansanterveysjärjestöt kannattavat tunnusomaisten makujen kieltämistä. Kiellettyjen makujen erikseen säätäminen asetuksella on kuitenkin nuorisokäytön ennaltaehkäisyn sekä valvonnan toimivuuden näkökulmasta täysin riittämätön keino.

   "On hyvin tulkinnanvaraista, mitkä maut olisivat omiaan houkuttelemaan juuri nuoria. Nikotiinipusseissa tulee sallia vain tupakan maku", Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski sanoo.


    Tarttumattomien sairauksien järjestöverkoston muodostavat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.


    Lisätiedot:

    Marjaana Lahti-Koski

    pääsihteeri, Sydänliitto

    marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi

    p. 050 359 1211

    Juha Pekka Turunen

    pääsihteeri, Syöpäjärjestöt

    juhapekka.turunen@cancer.fi

    p. 050 571 4577

    Mikko Pousi

    yhteiskunnallisen vaikuttamisen koordinaattori, Sydänliitto

    mikko.pousi@sydanliitto.fi

    p. 044 333 9484

    Linkit

    Aiheet

    Kategoriat


    Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

    Yhteyshenkilöt

    Sydänliiton mediapalvelu

    Sydänliiton mediapalvelu

    Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
    Eeva Hietalahti

    Eeva Hietalahti

    Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

    Sydänterveyttä läpi elämän

    Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).