Ohita
Järjestöjen yhteistyöverkosto torjuu kansansairauksia

Uutinen -

Järjestöjen yhteistyöverkosto torjuu kansansairauksia

Väestön keskimääräinen terveys on parantunut merkittävästi 40 viime vuoden aikana. Tästä saamme kiittää hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa, elinolojen kohentumisesta sekä terveydenhuollon kehitystä. Vähiten koulutettujen ja ansaitsevien terveys ei kuitenkaan ole parantunut.

Yleiset kansansairaudet eli sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet aiheuttavat yhä mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut tavoitteen, jonka mukaan alle 70-vuotiaiden kuolleisuus yleisiin kansansairauksiin vähenisi järjestön jäsenmaissa 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Jäsenmaat raportoivat ensi vuonna WHO:lle, kuinka sen asettamiin tavoitteisiin päästään.

Kansansairauksien ehkäisemiseksi ja WHO:n tavoitteiden saavuttamiseksi Suomeen on perustettu Tarttumattomat sairaudet -verkosto. Se on Suomen suurimpien kansanterveys-, potilas- ja asiantuntijajärjestöjen yhteistoimintaverkosto. Verkostoon kuuluvat Aivoliitto, Filha, Hengitysliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäyhdistys. Verkoston järjestöillä on yhteensä 330 000 jäsentä. Se on osa kansainvälistä NCD (non-communicable diseases) Alliance -yhteistyöverkostoa.

 Verkoston tavoitteena on, että järjestöt, valtio ja kunnat tekevät yhteistyötä tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi vaikuttamalla elintapoihin ja elinympäristöön. Jotta WHO:n asettamat maalit voidaan saavuttaa, Tarttumattomat sairaudet -verkosto on koonnut hallitusohjelmatavoitteita ensi vuonna valittavaa uutta hallitusta varten.

Hallitusohjelmatavoitteilla pyritään ehkäisemään tarttumattomiin sairauksiin sairastumista, vähentämään niistä aiheutuvia haittoja ja turvaamaan potilaille hyvä hoito. Tavoitteilla halutaan vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan sekä kansansairauksien riskitekijöihin, vähentää väestön terveyseroja ja turvata laadukas tutkimus.


Tavoitteet luovutettiin eduskuntaryhmille tiistaina 25.11.2014. (Kuva: Eeva Andundi)

vasemmalta: Janne Juvakka, Diabetesliitto; Sakari Karjalainen, Syöpäyhdistys; Tor Jungman, Sydänliitto; Tuula Vasankari, Filha; Veikko Korpela, Hengitysliitto; Tiina Viljanen, Aivoliitto; Kirsi Hakala, Syöpäyhdistys

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).