Ohita
Kuva: Anna Kara
Kuva: Anna Kara

Blogikirjoitus -

Terveys asuu myös kunnissa

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Siitä on hyvä haastaa kuntavaaliehdokkaita – tulevia kuntapäättäjiä.

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö, sote-palvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt, asuminen ja monet muut kuntien tehtävät.

Niin ikään, kun tarkastelemme kuntalaisten hyvinvointia, terveys, talous ja työllisyys sekä niiden väliset kytkökset nousevat selkeästi esille. Usein keskustelussa ja päätöksenteossa kuitenkin terveys unohtuu, vaikka sillä on selkeä ja vaikuttava yhteys niin talouteen kuin työllisyyteenkin.

Ei siis ole yhdentekevää, miten kuntien tehtäviä järjestetään.

Kunnan on otettava kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaksi kunnan päätöksentekoa ja palveluja. Kunnan on myös seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on lain mukaan raportoitava valtuustolle säännöllisesti.

Ihmisten terveydellä ja terveyden edistämisen toimilla on laajakantoisia vaikutuksia niin yksilöille, kunnalle ja koko yhteiskunnalle. Terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä, tai ainakin siirtää useiden sairauksien puhkeamista, mikä on kaikkien etu.

Jokaisella on oma vastuunsa huolehtia terveydestään, mutta kunnan tehtävänä on luoda sille edellytyksiä.

Aiheet

Tunnisteet

Yhteyshenkilö/-t

Paula Risikko

Paula Risikko

Suomen Sydänliiton puheenjohtaja 050 511 3107

Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 65 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 210 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).