Ohita
Kuva: Anna Kara
Kuva: Anna Kara

Blogikirjoitus -

Terveys asuu myös kunnissa

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Siitä on hyvä haastaa kuntavaaliehdokkaita – tulevia kuntapäättäjiä.

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat varhaiskasvatus ja koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö, sote-palvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt, asuminen ja monet muut kuntien tehtävät.

Niin ikään, kun tarkastelemme kuntalaisten hyvinvointia, terveys, talous ja työllisyys sekä niiden väliset kytkökset nousevat selkeästi esille. Usein keskustelussa ja päätöksenteossa kuitenkin terveys unohtuu, vaikka sillä on selkeä ja vaikuttava yhteys niin talouteen kuin työllisyyteenkin.

Ei siis ole yhdentekevää, miten kuntien tehtäviä järjestetään.

Kunnan on otettava kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaksi kunnan päätöksentekoa ja palveluja. Kunnan on myös seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on lain mukaan raportoitava valtuustolle säännöllisesti.

Ihmisten terveydellä ja terveyden edistämisen toimilla on laajakantoisia vaikutuksia niin yksilöille, kunnalle ja koko yhteiskunnalle. Terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä, tai ainakin siirtää useiden sairauksien puhkeamista, mikä on kaikkien etu.

Jokaisella on oma vastuunsa huolehtia terveydestään, mutta kunnan tehtävänä on luoda sille edellytyksiä.

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilö/-t

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).