Ohita
Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala
Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala

Tiedote -

Sydänrekisterin karu raportti: Vain viidenneksellä sairastuneista kolesteroliarvo tavoitetasolla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi kansallisen sydänrekisterin tietoja ensimmäistä kertaa 13.12.2023. Tulosten mukaan vain reilulla viidenneksellä sairastuneista LDL-kolesteroliarvo on tavoitetasolla, joka on alle 1,4 mmol/l. Joka kolmannelta ei löydy lainkaan mittaustulosta 6-18 kuukautta toimenpiteen jälkeen.

Kohonnut kolesteroli on keskeinen syy valtimoverisuonten kovettumiseen eli ateroskleroosiin. Sen tavallisin seuraus on sepelvaltimotauti. Usein ensimmäinen ateroskleroosin merkki on sydäninfarkti, ja jopa äkkikuolema.

”Tulokset ovat huolestuttavia potilaiden jatkohoidon toteutumisen näkökulmasta. Riskitekijöiden seurannan lisäksi tulisi huolehtia siitä, että kaikilla sairastuneilla on mahdollisuus päästä sydänkuntoutukseen”, Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala sanoo.

THL:n ylläpitämä laaturekisteri tuottaa järjestelmällistä ja yhdenmukaista tietoa siitä, miten sepelvaltimotautia sairastavia potilaita hoidetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa. Sydänrekisterin tarjoaman tiedon avulla tulee kehittää hoidon laatua ja vaikuttavuutta. On varmistettava, että hoidon yhdenvertaisuus toteutuu asuinpaikasta riippumatta.

”Laaturekistereistä saatava tieto turvaa potilaan oikeutta Käypä hoito –suositusten mukaiseen hoitoon ja vahvistaa potilaiden yhdenvertaisuutta. On erinomaista, että laaturekisteritoiminta kehittyy ja eduskunta on ohjaamassa siihen lisää rahaa vuodelle 2024”, Hekkala sanoo.

Nyt julkaistiin sydänrekisteristä ensimmäisinä indikaattoreina sydäninfarktin esiintyvyys, infarktin sairastaneiden potilaiden 30 päivän vakioitu kuolleisuus sekä infarktin sairastaneiden potilaiden LDL-kolesteroliarvo vuoden kuluttua sydäninfarktista. Lähivuosina saadaan lisää tietoa hoidon kaikista vaiheista, kuten esimerkiksi pallolaajennushoidosta ja ohitusleikkauksista.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilöt

Anna-Mari Hekkala

Anna-Mari Hekkala

Suomen Sydänliiton ylilääkäri (09) 7527 5365
Mikko Pousi

Mikko Pousi

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen koordinaattori Vaikuttaminen +358443339484

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).