Ohita
Sydänliitto 60 vuotta: Valtakunnallinen Sydänviikko alkaa Lapissa 12.4.15

Tiedote -

Sydänliitto 60 vuotta: Valtakunnallinen Sydänviikko alkaa Lapissa 12.4.15

Sydänviikkoa on Suomessa vietetty jo 25 vuotta. Se on vanhimpia vuosittain vietettäviä terveyden teemaviikkoja maassamme. Valtakunnallisen Sydänviikon viettäminen alkaa Rovaniemellä, missä 60-vuotias Sydänliitto esittää dokumenttielokuvan Sydäntemme tarina. Tänä vuonna Sydänviikkoa vietetään 12. - 19. huhtikuuta.

Lapissa sydäntyö on pitkälti vapaaehtoistyön varassa

Viestintä ja kasvokkainen yhteydenpito pitkien matkojen ja harvan asutuksen maakunnassa, Lapissa, on suuri ajankäytöllinen ja taloudellinen haaste Lapin Sydänpiirille. Lapissa on 19 paikallista sydänyhdistystä, joissa jäseninä 3200 henkilöä. Toimintaa johtaa osa-aikainen toiminnanjohtaja Mervi Rautajoki. Muutoin toiminta on kokonaan vapaaehtoistyötä, palkatonta toimintaa tärkeäksi koetun asian hyväksi.

Lapin Sydänpiirin puheenjohtaja ja Sydänliiton hallituksen varapuheenjohtaja, fil. tri Kerttu Oikarinen sanookin, että vapaaehtoistoiminnan johtamisessa tarvitaan oikeaa poltetta ja pelimannihenkeä. – Vapaaehtoistyön motiiviksi aktiivijäsenet mainitsevat ihmisten kohtaamisen — ei ainoastaan tapaamisen, Kerttu Oikarinen sanoo.

Lapin Sydänpiiri on mukana ajankohtaisissa kehittämishankkeissa

Sydänpiirin vaikuttamistoiminta on saanut pontta viime vuonna julkaistusta Lapin maakunnallisesta järjestöstrategiasta 2030 ja sen Tehemä pois -toimenpideosiosta vuosille 2014 -17. Järjestöneuvottelukunnan kautta sydänpiiri on kehittämässä mm. kunta-järjestöyhteistyötä Lapin alueella. Tätä kautta sydänpiiri saa äänensä kuuluviin myös SOTE-uudistuksessa Lapissa.

Sydänpiiri on yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt kansalaisopistoissa toteutettavaa opintokokonaisuutta "Terveys elämäntapana ja teknologia omahoidon tukena". – Keskeiset hoitomuodot uudistuvissa SOTE-palveluissa tulevat olemaan avohoito sekä liikkuvat ja virtuaaliset palvelut, Kerttu Oikarinen sanoo. – Kansalaisilta odotetaan sekä omahoitotaitoja että teknologiaosaamista. Tässä piilee suuri eriarvoistumisen vaara, ellei kansalaisille tarjota mahdollisuutta oppia uusia taitoja, Oikarinen jatkaa.

Asukkaiden hyvinvointi Rovaniemen kaupunkistrategian yhdeksi painotukseksi

Hyvinvoinnin edistäminen, myös tulevassa SOTE-uudistuksessa, tapahtuu julkisen, kolmannen ja yksityissektorin yhteistyönä, Rovaniemen kaupungin palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander sanoo. Kuntalaisten omaa vastuuta ei ole unohdettu. – Rovaniemen kaupunki on vahvistanut viime vuosina kuntalaisten suoraa osallistumista, usein yhteistyössä järjestöjen kanssa, Johanna Lohtander kertoo.

Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax toivoo kaikkien puoluejohtajien sitoutuvan SOTE-uudistukseen

– Uusi hallitus varmasti ymmärtää, että SOTE-uudistus on johdettava maaliin heti kauden alussa. Toivottavasti tuleva hallitus myös käyttää kuluneen vaalikauden erinäisten käänteiden tuottaman tiedon hyväksi. Tämä kaikki on seuraavalla kaudella todennäköisesti helpompaa varsinkin, jos jo vaalitaistelussa kaikki puoluejohtajat sitoutuvat osaltaan sekä uudistukseen että sen hyvän lainsäädäntötavan mukaiseen johtamiseen.

Tuija Brax aloitti työnsä Sydänliiton pääsihteerinä maaliskuun puolivälissä. Hän joutui eduskuntatyönsä viime metreillä perustuslakivaliokunnassa arvioimaan SOTE-uudistuksen toteutumisen mahdollisuuksia. Hän näkee, että merkittäviltä osin työ on jo tehty.

Suomen Sydänliitto ry perustettiin vuonna 1955. Sen työ alkoi, kun Suomella oli sydän- ja verisuonitautien kuolleisuudessa maailman ennätys. Sydänliitto on tehnyt aktiivisesti työtä sydänterveyden puolesta jo 60 vuotta. Sinä aikana sydäntautikuolleisuus on pudonnut puoleen ja miehillä peräti 80 prosenttia. Suomen Sydänliitto on maailman toinen ja Euroopan ensimmäinen sydänjärjestö.

Lisätietoja:

Lapin Sydänpiiri, puheenjohtaja Kerttu Oikarinen, puh. 040 571 5514 (kuva Sydänliitto)

Suomen Sydänliitto, pääsihteeri Tuija Brax, puh. 050 511 3115

Linkit

Aiheet


Sydänliitto on yli 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 234 paikalliseen sydänyhdistykseen, 17 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).