Ohita
Sydänliiton uusi verkkopalvelu laittaa Suomen kunnat ja hyvinvointialueet paremmuusjärjestykseen sydänpysähdystilanteisiin varautumisessa – Kustavi on Suomen sydänturvallisin kunta

Tiedote -

Sydänliiton uusi verkkopalvelu laittaa Suomen kunnat ja hyvinvointialueet paremmuusjärjestykseen sydänpysähdystilanteisiin varautumisessa – Kustavi on Suomen sydänturvallisin kunta

Sydänliitto julkaisee 31.3.2022 uuden Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelun. Palvelusta on mahdollista tarkistaa Suomen sekä sen jokaisen kunnan ja hyvinvointialueen sydänturvallisuuden taso. Lisäksi palvelu tarjoaa toimintaohjeita sydänturvallisuuden parantamiseksi. Sydänturvallisuuden taso muodostuu neljän eri sydänturvallisuuden osa-alueen yhteistuloksesta. Mittaristo on kehitetty yhteistyössä VTT:n kanssa.

Erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille suunnatun palvelun tarkoituksena on konkretisoida ja tuoda kuntien sydänturvallisuus näkyväksi sekä toimia työkaluna sydänturvallisuuden parantamiseksi.

”Vaikka kunnat eivät ole yksin vastuussa oman alueen sydänturvallisuudesta, niillä on mahdollisuus toimia aktiivisina sydänturvallisuuden viestijöinä ja asian omistajina niin kuntalaisten kuin paikallisten yritysten ja yhteisöjen suuntaan. Toivomme sydänturvallisuuden olevan myös yhä useammin osa kuntien turvallisuussuunnitelmia tai hyvinvointikertomuksia, miksei myös kuntamarkkinointia”, kertoo Sydänliiton asiantuntija Mari Blek-Vehkaluoto.

Sydänturvallisuuden taso muodostuu tällä hetkellä neljästä eri mittarista. Ne kuvaavat sydäniskurien määrää, niiden sijoittelua sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta alueella ja näiden yhteisvaikutusta alueen sydänturvallisuuteen. Lisäksi mukana on ensiapukoulutusten suhteellista määrää kuvaava apumittari.

”Tässä ajassa turvallisuus ja varautuminen näyttäytyvät entistä tärkeämpinä asioina. Uskon, että ihmiset haluavat löytää keinoja vaikuttaa oman arkensa turvallisuuteen. Sydänturvallisuuteen panostaminen on yksi erinomainen keino lisätä tietoisuutta ja tunnetta turvallisuudesta sekä viime kädessä parantaa sitä pelastamalla ihmishenkiä”, kuvailee VTT:n tutkija Jaana Keränen.

Suomen 309:stä kunnasta korkeimmat sydänturvallisuuden tasot palvelun avauspäivänä saavuttavat Kustavi, Kannonkoski ja Rautavaara. Hyvinvointialueista Keski-Suomen hyvinvointialue on sydänturvallisin.

”Kustavin ykkössija saaristokuntana saattaa yllättää. Kärkikunnat selittyvät sillä, että mittaristo kuvaa kunnan varautumista sydänpysähdystilanteisiin nimenomaan maallikkoelvytyksen kautta, jonka merkitys on kuitenkin kaikkein kriittisin. – Keski-Suomen menestys taas ei yllätä, sillä alueen sydänpiiri on tehnyt pitkään järjestelmällistä työtä sen sydänturvallisuuden parantamiseksi ”, taustoittaa Blek-Vehkaluoto.

Tällä hetkellä mittaristo painottaa vahvasti sydäniskurien määrää ja harkittua sijoittelua sydänturvallisuuden tason laskennassa. Jatkossa tavoitteena on saada parempi käsitys asukkaiden elvytysvalmiuksista sekä dataa erityisesti yläkoululaisten saamasta elvytysopetuksesta.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 206 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilöt

Mari Blek-Vehkaluoto

Mari Blek-Vehkaluoto

Asiantuntija, elvytys ja riskitekijät Riskien tunnistaminen ja oikea-aikainen hoito +358 50 325 5633

Liittyvä sisältö

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).