Ohita
Neuvokas perhe toimintamalli on laajasti käytössä neuvola- ja koulunterveydenhuollossa
Neuvokas perhe toimintamalli on laajasti käytössä neuvola- ja koulunterveydenhuollossa

Tiedote -

Sydänliiton Neuvokas perhe valittiin EU komission parhaiden käytänteiden joukkoon

Tasa-arvoisempaa terveyttä voidaan luoda jo lapsuudesta lähtien. Vaikuttavien ja parhaiden käytäntöjen, kuten Sydänliiton Neuvokas perhe toiminnan, vahvistamista tarvitaan uusissa sote-ratkaisuissa. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen yksi Suomen suurin sairausryhmä.

Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe -toiminta ja menetelmä on arvioitu Euroopan komission parhaiden terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn käytänteiden joukkoon. Ulkopuolisten arvioijien mukaan erityisen merkittävää on Neuvokas perheen kokonaisvaltainen näkemys terveyden edistämisestä, koko perheen huomioimisesta elintapaohjauksessa, työvälineiden yhteiskehittämisestä terveydenhuollon ammattilaisten ja perheiden kanssa sekä toiminnan laajuus koko Suomen neuvola- ja kouluterveydenhuollon parissa.

”Kaikilla perheillä tulisi olla tasa-arvoinen mahdollisuus terveyttä edistävään ja arvostavaan elintapaohjaukseen. Neuvokas perhe osana neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa auttavat perheiden tukemista heidän omista tarpeistaan. Myönteinen, ihmislähtöinen ja ratkaisukeskeinen ote helpottaa vaikeidenkin aiheiden, kuten ylipainon, puheeksi ottoa ja perheiden auttamista”, kuvailee Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski Neuvokas perhe menestyksen taustatekijöistä.

Neuvokas perhe yhdistää tutkitun tiedon myönteiseen ja ihmisten arkeen sopiviin ratkaisuihin hyödyntäen perinteisen terveysvalistuksen sijaan ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistä sekä psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Ammattilaisten työvälineiden lisäksi tärkeässä roolissa on perheille tuen tarjoaminen verkkopalvelun ja viestinnän avulla. Pitkäjänteinen kehittämistyö vienyt Neuvokas perhe -toiminnan osaksi kansallisiakin suosituksia hyvistä terveydenhuollon käytänteistä.

”Neuvokas perhe on Suomessa arvioitu vaikuttavaksi menetelmäksi osana Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) elintapaohjauksen ja omahoidon tuen suosituksia syksyllä 2020 ja se oli myös hallituksen kärkihankkeena levitettävä hyvä käytäntö 2016-2018. Upeaa, että nyt Euroopan unioninkin tasolla on tunnustettu se vaikuttavaksi käytännöksi lasten ja perheiden terveyden edistämisessä”, iloitsee Sirpa Sarlio Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Neuvokas perhe on malliesimerkki onnistuneesta sydänterveyden edistämisestä ja järjestölähtöisestä kehittämistyöstä, joka on viety osaksi julkisia palveluja laajasti. Erinomaiseksi arvioitu ja vaikuttava Neuvokas perhe toiminta tulee säilyttää ja ottaa entistä vahvemmin käyttöön kaikissa tulevaisuuden sote-ratkaisuissa. On näytön paikka Suomelle, kuinka hyvin sydänterveyttä voidaan vaikuttavasti parantaa lapsuudesta lähtien”, painottaa Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa. Tuomme iloa ja hyvinvointia perhearkeen sekä kehitämme elintapaohjauksen, lasten hyvinvointioppimisen sekä ruokakasvatuksen menetelmiä terveydenhuollon ja kasvatuksen ammattilaisille. Tuemme, autamme ja tarjoamme vertaistukea perheille laajassa verkkopalvelussa sekä viestinnän keinoin. Lapsiperheiden syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika, kehotyytyväisyys ja lasten ylipainon erityiskysymykset ovat osaamistamme. Vinkkimme arjen valintoihin pohjautuvat tutkittuun tietoon.

Linkit

Aiheet

Tunnisteet


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 65 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 210 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Yhteyshenkilö/-t

Marjaana Lahti-Koski

Marjaana Lahti-Koski

Terveysjohtaja Suomen Sydänliitto ry +358503591211

Liittyvä sisältö

Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 65 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 210 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).