Ohita
Sydän- ja verisuonisairaudet koskettavat monen suomalaisen elämää joka päivä

Tiedote -

Sydän- ja verisuonisairaudet koskettavat monen suomalaisen elämää joka päivä

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Toisin kuin yleisesti luullaan, sydänsairauden kanssa eletään hyvin pitkiä aikoja. Sairaus voi olla mukana syntymästä lähtien tai se voi tulla aikuisiällä. Sairaudet tulevat usein yllätyksenä ilman ennakkovaroitusta. Sydänliitto tarjoaa tietoa, tukea ja kursseja sairastuneille sekä tekee ennaltaehkäisevää työtä.

Sydänliiton kesäkampanjan tavoitteena on muistuttaa sydän- ja verisuonisairauksien yleisyydestä Suomessa. ”Se voi tapahtua kenelle tahansa” -kampanjassa kerätään lahjoituksia Sydänliiton työhön sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä sairastuneiden tukemiseen. Samalla kannustetaan ihmisiä jakamaan omia sydäntarinoita. Kampanjaan voi osallistua osoitteessa www.kenelletahansa.fi. Kampanjasivuilta voi myös katsoa Paavon ja Tapanin sydäntarinat.

Jopa 80 % sydän- ja verisuonisairauksista olisi ennaltaehkäistävissä

– Terveillä elintavoilla voidaan ennaltaehkäistä monia sydänsairauksia. Tupakoinnin lopettaminen, liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat avainasemassa, sanoo Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala. – On hyvä olla tietoinen omista riskitekijöistään, kuten kolesteroliarvoista ja verenpaineesta. Jos hyvät elintavat eivät riitä, saatetaan ennaltaehkäisyn tehostamiseksi tarvita myös lääkehoitoa.

Aina eivät hyvät elintavat riitä

On myös sydänsairauksia, joita ei voi hyvillä elintavoilla välttää. Suomessa syntyy 10 synnynnäisesti sydänsairasta lasta joka viikko. Myös monet rytmihäiriösairaudet saattavat ilmaantua muutoin terveelle ihmiselle.

Sydänliitto tekee työtä sydänsairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja sairastuneiden auttamiseksi

Yhteistä näille yllättäville sairauksille on se, että sairastunut tarvitsee lääketieteellisen avun lisäksi paljon tietoa ja tukea. Sydänliitto ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat sairastuneille tietoa ja oppaita, vertaistukea sekä erilaisia kursseja ja tilaisuuksia. Sydänliitto tekee myös monipuolista ennaltaehkäisevää työtä. Se mm. auttaa riskitekijöiden tunnistamisessa sekä antaa neuvontaa ja ohjausta elintapojen muuttamisessa.


Lisätietoja:

  • Kampanjasivu: kenelletahansa.fi
  • Tietoa sydänsairauksista:
  • Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala, anna-mari.hekkala@sydanliitto.fi
  • Sydänlasten ja -aikuiset ry:n toiminnanjohtaja Katja Laine, katja.laine@sydanlapsetjaaikuiset.fi, 044 272 7717
  • Tietoa kampanjasta: Tuottaja Outi Kontkanen, outi.kontkanen@sydanliitto.fi, 040 731 5803
  • Tietoa sydänterveydestä voi lukea Sydänliiton palvelusta www.sydan.fi.
  • Tietoa Sydänliiton toiminnasta www.sydanliitto.fi


FAKTAA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISTA:

Suomessa syntyy vuosittain noin 500 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Lasten sydänsairaudet ovat pääsääntöisesti sydämen rakenteellisia vikoja. Ne ovat yleisimpiä ihmisen yksittäiseen elimeen liittyviä rakennepoikkeavuuksia. Lisää tietoa synnynnäisistä sydänvioista ja Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnasta osoitteesta www.sydanlapsetjaaikuiset.fi.

Työikäisten kuolleisuus sepelvaltimotautiin on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden kuluessa. Mutta edelleen sydänperäisiä kuolemia tapahtuu Suomessa noin 15 000 vuodessa, mikä tarkoittaa 41 sydänperäistä kuolemaa päivässä. Sydänsairauksista yleisin, sepelvaltimotauti, aiheuttaa joka viidennen kuoleman.

Sydänsairauksien kanssa elää Suomessa arviolta seuraavia määriä ihmisiä:

  • sepelvaltimotauti 200 000 ihmistä
  • eteisvärinä 135 000 ihmistä
  • sydämen vajaatoiminta 100 000 ihmistä

(Lähteet: Käypä hoito sekä www.sydan.fi)

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto on yli 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 226 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry). Sydänliitto on maailman toiseksi vanhin sydänjärjestö. Se tekee monipuolista työtä suomalaisten sydänsairauksen ennaltaehkäisemiseksi sekä tukee sairastuneita.

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).