Ohita
Paula Risikko korostaa kansalaisjärjestöjen roolia ihmisten pärjäämiselle. Kuva: Pirjo Mailammi
Paula Risikko korostaa kansalaisjärjestöjen roolia ihmisten pärjäämiselle. Kuva: Pirjo Mailammi

Tiedote -

Paula Risikko: Sydän ja mieli pitävät yhdessä yllä työ- ja toimintakykyä


Sydänliiton puheenjohtaja ja sisäministeri Paula Risikko puhui Joensuun seudun mielenterveysseuran ja Pohjois-Karjalan sydänpiirin järjestämässä juhlasymposiumissa Joensuussa lauantaina 11.11. Risikko toi esille, että perinteisten riskitekijöiden, kuten tupakoinnin ja kohonneen verenpaineen lisäksi mielen hyvinvointi vaikuttaa sydänterveyteen. Yksi Sydänliiton strategisista painopisteistä on mielen- ja sydänterveyden yhteyden näkyväksi tekeminen.

- Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus. Jo yli kymmenen vuotta sitten kansainvälisessä valtimotaudin vaaratekijöitä koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että monet psykososiaaliset stressitekijät altistavat sydäninfarktille. Myös suomalaisten lastenlääkärien tekemässä pitkässä, vuosia jatkuneessa seurantatutkimuksessa on havaittu, että mielen pahoinvointi alkaa sairastuttaa verisuonia jo lapsuudessa, Risikko sanoi.

Risikko nosti esiin kansalaisjärjestöjen tärkeän roolin ihmisten pärjäämiselle.

- Vertaistuen voima estää sairastunutta jäämästä sairautensa vangiksi. Vertaisten esimerkit sairaudesta selviytymisestä auttavat saavuttamaan myös mielen tasapainon, jolloin hoitoon sitoutuminen vahvistuu ja terveellisten elintapojen omaksuminen helpottuu. Kukaan ei saa jäädä sairautensa kanssa yksin, Risikko painotti.

Suomessa panostetaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustamien järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa on kävijöitä noin 630 000/vuosi ja käyntikertoja yli 3 miljoona/vuosi. Vertaistukiryhmiä puolestaan järjestettiin yli 20 000 kertaa ja niihin osallistuttiin yli 1 150 000 kertaa.

- Sairastuneen hyvinvoinnin kannalta on elintärkeää, että jatkossa esimerkiksi järjestöjen jo nykyisin tarjoama kuntoutus, vertaistuki ja sopeutumisvalmennus tulevat osaksi hoitopolkuja ja että mm. kaikkia SOTE-keskuksia velvoitetaan tarjoamaan sairastuneelle niitä juuri tälle parhaiten sopivassa muodossa.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisia kansantauteja. Vaikka kuolleisuus näihin tauteihin on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä, edelleen sydänperäisiä kuolemia tapahtuu Suomessa noin 15 000 vuodessa. Sydänsairauksista yleisin, sepelvaltimotauti, aiheuttaa joka viidennen kuoleman. Sepelvaltimotaudin kanssa elää Suomessa arviolta 200 000 ihmistä.

Lisätietoja: Paula Risikko 050 511 3107

Aiheet

Kategoriat


Sydänliitto on yli 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 226 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry). 

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).