Ohita
Kuva Anna Kara.
Kuva Anna Kara.

Uutinen -

​Sydänmerkki-tuotteilla merkittäviä terveysvaikutuksia

Käyttämällä Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä elintarvikkeita tavanomaisten sijaan voidaan suolan ja kovan rasvan määrää vähentää merkittävästi, selviää THL:n ja Sydänliiton toteuttamasta tutkimuksesta.

Finravinto 2012 -aineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tavanomaisten elintarvikkeiden korvaaminen Sydänmerkki-tuotteilla vaikuttaa 25–64-vuotiaiden työikäisten suomalaisten natriumin, rasvan, kovan rasvan, sokerin ja kuidun saantiin. Tutkimuksen tulokset on julkaistu tuoreimmassa Journal of Nutritional Health & Food Science -lehden numerossa.

Sydänmerkki-kriteerit täyttävissä elintarvikkeissa rasvan laatu on hyvä, ja suolan määrää on vähennetty. Joissakin tuoteryhmissä kriteereissä huomioidaan myös, että kuitua on enemmän ja sokeria vähemmän.

– Sydänmerkki on arjen helpottaja, kiireisen ihmisen pelastus, kun haluaa valita oman ja läheistensä kannalta terveellisempiä elintarvikkeita, sanoo ravitsemusasiantuntija Anna Kara, joka työskentelee Sydänliiton Sydänmerkki-tiimissä.

Tutkimuksessa merkittävin tulos saavutettiin rasvan laadussa. Kovan rasvan osuus väheni korvaamisen jälkeen alle kymmeneen prosenttiin.

– Huomionarvoista on, että jo pienet laatumuutokset arjen ruokavalinnoissa vaikuttavat ruokavalioon kokonaisuudessaan suotuisasti. Leivän ja leivänpäällisten vaihtaminen vastaaviin Sydänmerkki-tuotteisiin muokkaa ruokavaliota terveellisempään suuntaan, Anna Kara toteaa.

Hän huomauttaa, että Sydänmerkki-järjestelmä on nykyään jo myös varsin kattava: – Sydänmerkki-tuotteita on tänä päivänä ruokakaupoissa yli 1 200, eli valinnanvaraa hyviin ruokavalintoihin on runsaasti, moneen makuun ja ruokavalioon.

Suurimmat vaikutukset suolan ja kovan rasvan saantiin

Laskelmat tehtiin neljässä tuoteryhmässä, jotka ovat kovan rasvan, suolan ja kuidun päälähteitä: maito- ja maitovalmisteet, lihavalmisteet, ravintorasvat ja viljavalmisteet. Laskennallisissa mallinnuksissa vaihdettiin tuote, mutta käyttömäärä pidettiin ennallaan. Korvaukset koskivat vain sellaisenaan syötyjä elintarvikkeita, kuten juustoa tai kinkkua leivän päällä. Sen sijaan ruokien sisältämät raaka-aineet pidettiin laskelmissa muuttumattomina.

Elintarvikkeiden korvaaminen muutti eniten kovan rasvan ja natriumin saantia. Muutokset havaittiin kaikilla sukupuoleen tai koulutusryhmään katsomatta. Kovan rasvan osuus laski keskimäärin 14,3 prosentista alle 10 prosenttiin. Suolan saanti väheni keskimäärin 10 prosenttiyksikköä.

Korvaamisen jälkeenkin kovan rasvan tärkeimmät lähteet olivat sekä miehillä että naisilla ravintorasvat ja juustot. Suolan tärkein lähde oli korvaamisen jälkeen miehillä lihaleikkeleet ja naisilla leipä, kun ilman korvaamista myös miesten tärkein suolan lähde oli leipä.

Suola ja kova rasva suomalaisten suurimmat ongelmat

Aikuisten suomalaisten ruokavalio on muuttunut pääosin myönteiseen suuntaan, vaikka se sisältääkin edelleen liikaa kovaa rasvaa ja suolaa.

Runsas suolan käyttö on yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen ja kovan rasvan saanti kohonneeseen kolesterolitasoon. Veren suuri kolesterolipitoisuus lisää kolesterolin kertymistä valtimoiden seinämiin ja edistää verisuonten kalkkeutumista.

Vähentämällä kovan rasvan ja suolan käyttöä ja siten muuttamalla ruokavaliota ravitsemussuositusten mukaiseen suuntaan jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä. 

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Anna Kara

Anna Kara

Asiantuntija, Sydänmerkki Sydänmerkki +358 50 379 6338

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).