Ohita
Sydänliiton hallitus: Järjestöt mukaan viemään sote-uudistusta todeksi – Sydänliiton tutkitut menetelmät osaksi hoito- ja palvelupolkuja

Uutinen -

Sydänliiton hallitus: Järjestöt mukaan viemään sote-uudistusta todeksi – Sydänliiton tutkitut menetelmät osaksi hoito- ja palvelupolkuja

Nyt kun sote-uudistus etenee toteutusvaiheeseen, sote-järjestöjen monipuolista osaamista ja asiantuntijuutta tulee hyödyntää tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien toimintamallien rakentamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Järjestöjen mukaan ottaminen hyvinvointialueiden sote-palveluiden täydentäjinä ja palvelujen käyttäjien äänen päätöksentekoon tuojina on tärkeää.

Järjestöjen tarjoama tuki, palvelut ja ehkäisevä toiminta on saatava osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia. Tähän on jo olemassa toimintamalleja osassa Suomea. Näiden jatkuminen, käyttöönotto ja kehittäminen tulee varmistaa.

Järjestöt tulee ottaa mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tekemään työhön laaja-alaisesti. Samalla tulee varmistaa, että jatkossa myös hyvinvointialueelle syntyy pysyvä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne, jossa mukana ovat niin kunnat, hyvinvointialueet, järjestöt ja muut sidosryhmät.

”Järjestöjen edustajat on oltava mukana jokaisen hyvinvointialueen valmistelussa alusta pitäen. Siten varmistetaan palvelujen käyttäjän tarpeiden huomioiminen,” sanoo Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko.

Sydänliiton tutkitut menetelmät laaja-alaisesti käyttöön

Sydänliitolla on paljon annettavaa sote-uudistuksen toimeenpanoon. On aika varmistaa, että EU:n komission parhaimpien menetelmien joukkoon hyväksytty Sydänliiton kehittämä Neuvokas perhe -menetelmä otetaan laajasti käyttöön lapsiperheiden palveluihin niin terveydenhuollossa kuin varhaiskasvatuksessakin.

”Sote-uudistus on myös näytön paikka pistää sydänsairastuneiden hoitopolut kuntoon ja niin, että Tulppa-kuntoutusta on saatavilla kaikkialla Suomessa ja että sairastunut sekä hänen läheisensä saavat vertaistukea. Sydänväen kannattaa muistuttaa tästä alueiden päättäjille,” patistaa puheenjohtaja Risikko.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).