Ohita
Helsingin Sydänpiiri: Sydänterveyden edistämisen kunniamaininta Helsingin kaupungin suomenkieliselle työväenopistolle

Uutinen -

Helsingin Sydänpiiri: Sydänterveyden edistämisen kunniamaininta Helsingin kaupungin suomenkieliselle työväenopistolle

Suomen Sydänliitto ry myönsi Helsingin kaupungin suomenkieliselle työväenopistolle sydänterveyden edistämisestä alueellisen kunniamaininnan.

Helsingin työväenopisto on 100 vuotta tarjonnut helsinkiläisille elinikäisen oppimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Opintoja järjestetään kymmenissä opetuspaikoissa eri puolilla Helsinkiä ja palveluita käytetään runsaasti: 2013 lähes 80 000 kurssilaista aloitti opinnot.

Oppimisen ilo, opiskelu vahvistavat itsetuntoa ja elämänhallinnan taitoja. Laaja tarjonta, matala kynnys, lähellä ihmistä sekä toiminnan jatkuvuus ja ennustettavuus luovat erinomaisen perustan terveyden tasa-arvon edistämiselle.

Opinto-ohjelmassa on myös sisällöllisesti suoraan terveyden edistämiseen liittyviä aiheita kuten hyvinvointi ja terveys, kotitalous, liikunta, taideaineet. Kokonaisuutta täydentävät räätälöidyt teemaluennot sairauksien ehkäisemiseksi.

Suomen Sydänliiton kunniamaininnan tarkoituksena on korostaa sydänterveyden edistämisen merkitystä alueellisesti. Painotuksina ovat erityisesti terveen elämän edellytysten luominen ja sydänsairauksien ehkäisy.

Palkinnon vastaanottivat johtokunnan edustaja Pentti Helin, rehtori Taina Saarinen, apualaisrehtori Eero Julkunen, osastopäällikkö Hannele Koli-Siiteri, koulutuspäälliköt Merja Jattu-Wahlström, Jonna Martikainen ja Satu Luomajoki Helsingin kaupungin suomenkielisestä työväenopistosta.

Palkinnon luovuttivat Helsingin Sydänpiirin puheenjohtaja Jussi Huttunen, varapuheenjohtaja Marjatta Kuusela ja toiminnanjohtaja Aaro Järvelä.

Lisätiedot:
Aaro Järvelä, puhelin 0400 617 529
toiminnanjohtaja
Helsingin Sydänpiiri ry
www.helsinginsydanpiiri.fi


Linkit

Aiheet

Alueet

Yhteyshenkilöt

Sydänliiton mediapalvelu

Sydänliiton mediapalvelu

Lehdistön yhteyshenkilö Mediatiedustelut Sydänliitolle 0405861919
Eeva Hietalahti

Eeva Hietalahti

Lehdistön yhteyshenkilö Johtaja, tuotteet, palvelut ja viestintä +358 40 586 1919

Sydänterveyttä läpi elämän

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 60 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 205 paikalliseen sydänyhdistykseen, 15 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).