Seuraa Suomen Sydänliitto

Muusikot tempaavat freelancetyön terveyshaasteita vastaan Sydänliiton pilotissa

Lehdistötiedote   •   Huhti 29, 2019 14:10 EEST

Kuva: Joonas Huikuri

20 muusikkoa on aloittanut Hakaniemen Tempaus-Areenalla harjoittelun painonnostovalmentaja Matti ”Masa” Vestmanin opissa. Ryhmä on osa Sydänliiton, Muusikkojen liiton ja Freelancemuusikot ry:n viime vuoden lopulla käynnistynyttä yhteistä terveyshanketta, jonka tavoitteena on tukea Suomen freelancemuusikkoja kohti terveempää elämää.

Hanke käynnistyi joulukuussa 2018 freelancemuusikoille tehdyllä terveyskyselyllä. Kyselyyn vastasi yli 400 muusikkoa, joista lähes puolet ilmoitti kiinnostuksensa yhteiselle liikuntaryhmälle. Terveyskyselyn tulokset analysoi Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Kyselytutkimus paljasti, että 65 % vastaajista kokee itsensä jonkin verran tai erittäin uupuneeksi ja stressaantuneeksi johtuen erityisesti toimeentulon epävarmuudesta ja epäsäännöllisistä työajoista.Esille nousivat myös sellaiset tuki- ja liikuntaelinperäiset vaivat, jotka haittaavat täysipainoista muusikon työtä. Analyysin tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan Sydänliiton uutisessa ja Muusikkojen liiton artikkelissa.

Freelancemuusikoille suunnattu terveyshanke ja viestintäkampanja on pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on myös laajemmin kääntää huomio itsensä työllistävien ja freelancetyösuhteissa toimivien henkilöiden terveyteen. Työelämän rakennemuutoksessa he ovat kasvava joukko, jolla ei työnantajansa kautta ole mahdollisuutta työterveyspalveluihin eikä tuettuun liikuntaan ja ruokailuun.

Pilotista saatuja oppeja pyritään soveltamaan myös muihin ammattialoihin, joissa freelancetyösuhteet ovat yleisiä, ja joissa terveyshaasteet liittyvät usein epävarmuuden ja stressin sietämiseen. Näitä ovat mm. graafikot, toimittajat, näyttelijät sekä monet muut luovien alojen ammatit.

”Kun työelämän rakennemuutoksen myötä kasvaneet terveyshaasteet epätyypillistä työtä tekevien ja itsensä työllistävien osalta tunnistetaan ilmiönä, on pyrittävä löytämään realistisia keinoja ratkaista tämän kasvavan joukon terveyshaasteet. Toimivan perusterveydenhuollon lisäksi voitaisiin tuottaa monistettavia ja kohtuuhintaisia elämäntapakannustinpalveluita ja tehdä niiden seurantaa digitaalisten ja fyysisten kohtaamisten välimuotona. Tavoitteet tulee muodostaa pitkälle aikavälille ja niiden muodostamisessa sekä niihin pyrittäessä tarvitaan Sydänliiton lisäksi myös muita toimijoita ja osaamista sekä päättäjien tahtoa.”, kertoo Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.

Pilottihankeen viestintäkampanja freelancemuusikoille käynnistyy toukokuussa 2019. Kampanjan keulahahmoina toimivat Suomen tunnetuimmiksi freelancemuusikoiksi itseään nimittävät Rotsi ja Jyrä, joiden kolmiosainen kuvitteellinen dokumenttisarja julkaistaan projektin tulevilla verkkosivuilla jaksoittain loppukeväällä, kesällä ja alkusyksystä. Projektin verkkosivut tulevat tarjoamaan paitsi Matti ”Masa” Vestmanin muusikoille suunnattuja liikunnallisia ohjeita, myös Sydänliiton muusikoille suunnattua tietoa ravinnosta, unesta sekä liikunnan vaikutuksesta luovuuteen.


Lisätietoja:

Esa Takala, viestinnän tuottaja, Suomen Sydänliitto ry 
esa.takala@sydanliitto.fi , p. 050 565 1255

Pekka Lehti, varapuheenjohtaja, Muusikkojen liitto
pekka@aitorecords.com , p. 040 588 2949


Lehdistökuvia:

https://sydanliitto.kuvat.fi/kuvat/Pressi/Freelancemuusikot/

Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 215 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.