Seuraa Suomen Sydänliitto

Sote-uudistuksen tulee johtaa saumattomiin hoitopolkuihin

Uutinen   •   Huhti 03, 2017 22:12 EEST

Kuva Jarno Hämäläinen.

Sydänliitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena. Vaikka nykyinen järjestelmämme on pirstaleinen ja sen myötä haasteellinen avoimuuden ja demokratian kannalta, järjestelmä on kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta tähän asti kestänyt hyvin kansainvälisen vertailun, mm. alan toimijoiden korkean osaamisen ja työn laadun ansiosta.

Järjestelmämme ei kuitenkaan tule olemaan taloudellisesti kestävä siinä vaiheessa, kun ns. suuret ikäluokat saavuttavat niin korkean iän, että heidän hoitotarpeensa kasvaa merkittävästi. Nykyinen järjestelmämme on ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erillisyyden vuoksi myös omiaan vaikeuttamaan hoitoketjujen sujuvuutta. Jos sote-uudistus ei onnistu parantamaan terveyden edistämistä ja uudelleen sairastumisen ehkäisyä, on epätodennäköistä, että uudistuksen taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

Saumattomien hoitoketjujen, valinnanvapauden ja tiedolla johtamisen näkökulmasta valtakunnalliset ja kansainväliseen vertailuun soveltuvat laaturekisterit ovat välttämättömiä ja niiden valmistelu on aloitettava nyt heti uudistuksen alussa, sanotaan Suomen Sydänliiton vastauksessa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Terveyden edistämisen roolia maakunnissa on vahvistettava. Sydänliitto edellyttää, että STM:n on uudistuksen myötä käytettävä siihen sisältyviä mahdollisuuksia ohjata terveydenedistämis- ja sairauksien ehkäisytyötä STM:n uusilla, entistä tehokkaammilla ohjauskeinoilla.

Terveyden edistämisen edellytyksiä kunnissa on Sydänliiton lausunnon mukaan parannettava säätämällä maakunnalle samanlainen yhteistoimintavelvoite kansalaisjärjestöjen kanssa kuin kunnille on lakiluonnoksessa säädetty. Tämä on tärkeää sekä hyvinvointikertomuksen että palvelustrategian ja palvelulupauksen laadinnassa ja tuloksellisuuden arvioinnissa, Sydänliiton lausunnossa todetaan.

Vertaistuen ja muun järjestölähtöisten neuvonta-, kannustus- ja tukiohjauksen asema on turvattava heti uudistuksen alkumetreiltä lähtien. Toiminta on erittäin kustannustehokasta mm. sen vuoksi, että vertaistukea annetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin. Toisaalta toiminta on vaativaa ja siksi sekä sote-ammattilaisten rooli että SOSTE-järjestöjen ammattimainen koulutus- ja laatutyö ovat toiminnan välttämättömiä elementtejä.

Sydänliiton lausunnossa todetaan, että kattava vaikutustenarvio voidaan antaa vasta kun valmistelu on täydentynyt. Vielä tarvitaan tietoa mm. asiakasmaksuista ja kuntoutuksen osuudesta uudistuksessa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.